• Live 265 minutes restantes

    Písničky na přání

    Avec Petr Šimek

    • Logo de l'animateur Petr Šimek

Celoplošné komerční rádio prezentuje své akce a soutěže, moderátory a podrobné informace o aktuálním programu.