• Live

  • Album cover

Språket är ett program om hur språket används och förändras, om språkvård och om hur språk och samhälle ömsesidigt påverkar varandra.