• Live 12 minutes restantes

    P4 Radio Stockholm

    Avec Med Fredrik Eliasson och Maud Johansson

    • Logo de l'animateur Med Fredrik Eliasson och Maud Johansson
  • Album cover

Lokala nyheter, sport och kultur i en härlig blandning.