• Live

  • Album cover

Gedragscode bij het posten van commentaar. Dagblad Suriname heeft een groot online lezerspubliek. Wij stimuleren het schrijven van commentaren op onze artikelen met een respectvolle en informatieve gedachtenwisseling. De regels die wij hierbij hanteren zijn: Als uw commentaar deze samenleving degradeert tot een minder plezierige plaats, dan wordt uw commentaar verwijderd. Directe en indirecte aanvallen, noemen van namen om iemand te schaden, het hacken van het emailadres van een ander en beledigingen zullen zonder pardon verwijderd worden.Blijf uzelf, alleen uzelf en als een van uzelf. Neem geen andere verschijningsvormen aan. Doet u niet voor als een ander en geef geen onjuiste informatie. Dagblad Suriname moet een veilige plaats zijn voor haar lezers. Het doelbewust beledigen van een ander, ruw taalgebruik en persoonlijke bedreigingen worden niet geaccepteerd. Indien iemand meermalen onze gedragscode overtreedt, zal dit permanente blokkering tot onze Facebook tot gev