• Live

  • Album cover

Адреса: ул. Маршал Тито, градски пазар на спрат, 6330 Струга, Р.Македонија Телефон: +389 77 886 314 e-mail: info@playfm.mk Фрекфенција: 90.4 FM