Rádio Klasika

Na vlnách hudby, ktorú preveril čas

  • Live

  • Album cover

Rádio Klasika, siedmy okruh Slovenského rozhlasu, je digitálna programová služba venovaná klasickej hudbe všetkých období a žánrov: od stredoveku cez klasicizmus až po hudobnú modernu, od klavírnych miniatúr cez vokálne koncerty až po symfónie. Vysielame v dvojhodinových blokoch, ktoré sa počas jedného týždňa opakujú vždy v iných časoch a postupne sú nahrádzané novými.