• Live

  • Album cover

Rozhlasová stanica - Martin (99,6 MHz), Žilina (88,6 MHz), Dolný Kubín (89,0), Ružomberok (99,8)