• Live

  • Album cover

Tlf. de redacció: 93 676 93 77 Tlf. de directe: 93 656 04 18 - 93 656 44 52 Ràdio Sant Vicenç és l'emissora municipal de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). Una quarantena de col·laboradors/es ho fan possible.