RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Deraina,ankalazaina

  https://amf.fpma.church AMF

 • Mivavaha

  Ny Feo Mamatonalina

 • Izao dia zaza maleny osa fo

  Fihirana Ffpm 479

 • Misaotra Anao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Aza mba manadino

  Fihirana Ffpm 479

 • Hataka

  https://amf.fpma.church AMF

 • In Your arms

  https://amf.fpma.church AMF

 • An'i Jehovah ny Tany

  https://amf.fpma.church AMF

 • Isaorako

  https://amf.fpma.church AMF

 • Manopy ny masoko

  https://amf.fpma.church AMF