• Live

  • Album cover

Радио Зорана изгря на 1 септември 2012 г. в 06:51 часа на 87.6 MHz в София. На тази честота преди това излъчваше Радио Романтика. Мисията на радиото е да подкрепя българската музика, автори и изпълнители. Целевата аудиторията на радио Зорана са модерни градски хора 20-44 годишни, които водят динамичен начин на живот. Зорана е женско славянско име, означаващо „хубав като зората”. В логото на радиото символ на изгрева е буквата „О“. Създател на авторската визия е известният графичен дизайнер Иван Христов. Гласове на радио Зорана са актьорът Иван Петков и певецът Лазар Кисьов.