• Live 4 minutes restantes

    Kulturnytt

    Avec Lisa Wall, Mårten Arndtzén

    • Logo de l'animateur Lisa Wall
    • Logo de l'animateur Mårten Arndtzén
  • Album cover

P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.