• Mo Hoa

  Elvis Phương

 • Hai Ngoai Thuong Ca (ST: Nguyen Van dong)

  Elvis Phương

 • Cung La Buồn (Boston)

  Ngọc Lan

 • The Two Of Us

  FesliyanStudios.com ASCAP IPI 792929876, 792929974

 • Bay Ngay doi Mong

  Thanh Thảo

 • Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No!

  DXT

 • Em Đã Cho Tôi Bầu Trời

  Khánh Ly, Thanh Mai, Châu Hà

 • Hãy Tha Thứ Cho Em

  Mỹ Tâm